Seniorband

Probentermine der Seniorband

  • Fr. 24. Juni 2022 17:30 – 18:45
  • Fr. 1. Juli 2022 17:30 – 19:30
  • Fr. 8. Juli 2022 17:30 – 19:30
  • Fr. 15. Juli 2022 17:30 – 19:30
  • Fr. 22. Juli 2022 17:30 – 18:45